Rø Idrætsforening's 75 år's Jubilæum 2014


Rø Idrætsforening 2014
M
andag den 24. november 2014 kunne Rø Idrætsforening fejre 75 år's jubilæum.
For 75 år siden stiftede købm. Christian Reuss sammen med ca. 100 Rø-borgere idrætsforeningen i Rø. De første par år blev der spillet fodbold på markerne rundt omkring i sognet, først på Bondegård og senere på Kirkebogård hvor der også blev spillet håndhold senere flyttede man til Maegård ved Stenby Mølle. Efter nogle års hårdt arbejde med at fælde træer, planere og så græs, fik klubben en rigtig fodboldbane i 1945.
I 1990'erne toppede fodboldafdelingen med 3 hold i seniorrækkerne. Håndboldafdelingen startede først i 1970'erne; på et tidspunkt  var der 12 hold- et af dem havde ikke tabt en kamp på 3 år.
Søndag den 19. maj 1993 var den største katastrofe i Rø Idrætsforenings historie, den dag brændte klubhuset helt ned, selv om Gudhjem Brandvæsen gjorde en hurtig indsat. Årsagen var en frituregryde, der stod og simrede, som man havde glemt.
I dag er det Blue Jeans Linedancers der holder liv Rø Idrætsforening og klubhuset bliver også brugt som Medborgerhus.

 


 
     
Videoklip
 
   
  Billedgalleri

Tilbage Næste

 Jubilæumshæfte